NYTT ROM nr 34

Case Studio er oppgitt som arkitekt for denne villaen i Gottskär, utenfor Göteborg, Sverige. CaseStudio tok over prosjektet i byggefasen og har vært ansvarlige for noen små endringer. I hovedsak er dog huset bygget slik som det ble tegnet av arkitekt Mika Meienberger, nå Mikado arkitektur. Se Villa Johansson.

CaseStudio has been named as the architect of this private house in Gottskär, outside Gothenburg, Sweden. CaseStudio took over the project during the construction phase and has been responsible for some minor changes. However, the finished house largely corresponds to the drawings by architect Mika Meienberger, now Mikado arkitektur. See Villa Johansson.


NYTT ROM Villa Johansson 03-

NYTT ROM Villa Johansson 04-

NYTT ROM Villa Johansson 05-

NYTT ROM Villa Johansson 06-