SVERDRUPS GATE 10A

Sverdrups gate 10a er arkitektens egen 60 kvadratmeters leilighet i Oslo.
Prosjektet, som er en totalrenovering av leiligheten, ble påbegynt sommer 2005. Alt, unntatt bæreveggen i midten av leiligheten, ble revet og vannledninger og elektriske ledninger ble lagt om og skiftet ut.
Bortsett fra kjøkkenet er alle snekkerarbeider utført av arkitekten, frem til 2006 sammen med arkitekt Quentin LeGuen-Geffroy. Den overordnete planen er også tegnet i samarbeid med den samme arkitekten.
Leiligheten er et prosjekt under arbeid som beveger seg fremover i rykk og napp når arkitekten har tid og penger. Følg med på videre arbeid og fremdrift i leiligheten på Mikado arkitektur sin hjemmeside.

Sverdrups gate 10a is the architect’s own 60 sqm apartment in central Oslo, Norway.
The project, which is a complete renovation of the apartment, was started in the summer of 2005. Everything, except the structural wall in the middle of the apartment, was torn down and the water pipes and electrical wiring were moved around and replaced.
Apart from the kitchen, the architect has carried out all the carpentry work and up until 2006 worked together with fellow architect Quentin LeGuen-Geffroy. The floor plan is also drawn in collaboration with the same architect.
The apartment is a work in progress that moves forward from time to time when the architect is available and has the funding. Keep an eye out for further advances in the apartment here on the web page of Mikado arkitektur.

SG10A 10

Form follows function, men form kan være så mangt.
Kjøkkenveggen deles i to av en eksisterende sjakt. For å tilføre vann til kjøkkenvask og oppvaskmaskin måtte man fore på veggen på den ene siden om sjakten. Kjøkkenet er derfor utformet med en knekk for å unngå kollisjon med vinduet mot sydøst.

Form follows function, but form can be so many things.
The kitchen wall is divided in two by an existing shaft. To supply the kitchen with water, the wall on one side of the shaft had to be extended in depth. The kitchen was therefore shaped with a kink to avoid contact with the window towards the southwest.

I hjørnet av stuen planlegges peis og en glasskyvedør imot badet.

A fireplace is planned for the corner of the living room together with a glass sliding door between the living room and the bathroom.

SG10A-06

SG10A bedroom 1

En fleksibel plan med store skyvedører gir luft og lys til en ellers ganske liten leilighet.
Skyvedørene er 60 cm kjøkkenbenkeplater i furu som er limt sammen ved hjelp av store 2 m tvinger. Dørene ble deretter saget i riktig størrelse og fikk spor frest inn i bunnen. Til slutt ble de behandlet med hvit lasur og matt lakk og hengt på plass med god hjelp av sterke venner.

A flexible space with big sliding doors gives air and light to an otherwise quite small apartment.
The sliding doors are, in fact, 60 cm wide kitchen counter boards in pine, glued together with the help of 2 m clamps. The doors were then cut to the right size and tracks were chiselled out in the bottom. Finally they were white washed and treated with matt varnish before being hung in place with the help of strong friends.

SG10A PLAN EKS

GAMMEL PLAN     OLD PLAN

SG10A-PLAN

NY PLAN     NEW PLAN